Кошик
UA RU
ПН-ЧТ: 9:00-19:00
ПТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 10:00-18:00
м. Київ, вул. Солом'янська 5, офіс 606
Меню
Каталог пультів
Каталог пультів

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 Цей Договір публічної оферти  (надалі – Договір) є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно відстатусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

 Уважнопрочитайте текст цього Договору, і якщо ви не згодні з яким-небудь йогопунктом, пропонуємо вам відмовитися від купівлі Товару. У випадку прийняттяумов Договору, ви погоджуєтеся з усіма його умовами і підтверджуєте, що вамзрозумілі всі його положення.

 Цей Договір адресований необмеженому колу осіб, який є офіційноюпублічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажуТоварів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі інтернет-магазину«Ваш пульт» за адресою https://pulti.ua.

 Приповній згоді з цим Договором публічної оферти Покупець приймає умови і порядокоформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальностіза недобросовісне замовлення і за невиконання умов  цього Договору.

 Договірвважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити замовлення» насторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки або шляхом усногопідтвердження по телефону.

 Натисканняв інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки «Оформити замовлення», або усного підтвердження по телефону, або письмового підтвердженів месенджерах, або письмового підтвердження в повідомленнях,  означає, що Покупець, незалежно від статусу(фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинногоукраїнського законодавства, прийняв до виконання умови Договору публічноїоферти, які вказані нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повноїй безумовної згоди (акцепту) Покупця на укладення Договору в повному обсязі,без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно дост.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору,підписаному Сторонами на папері.

1.3. Відповідно до положень ч. 2ст. 638 та ст. 642 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов, Користувач акцептуючи дану публічну оферту стає Покупцем, а Продавець і Покупець спільно -Сторонами Договору.

1.4. У зв'язку з вищевикладеним,уважно ознайомтеся з текстом цієї публічної оферти і якщо ви не згодні з її умовами та правилами, або з будь-яким іншим пунктом її умов, Продавець пропонуєвам відмовитися від укладення Договору і придбання Товарів.

1.5. Публічна оферта, виражена вцьому Договорі, набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернетза адресою: https://pulti.ua і діє домоменту відкликання публічної оферти Продавцем.

1.6. Укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, щорозуміє значення своїх дій іздатний керувати ними, не перебуває підвпливом помилки, обману, насильства, погрози. Договір укладено Покупцемдобровільно, з попереднім повним ознайомленням з умовами цього Договору, змістякого йому розуміло.

1.7. Продавець має право вбудь-який час на свій розсуд змінити умови публічної оферти або відкликати її.У разі зміни Продавцем умов цього Договору-оферти, зміни набирають чинності змоменту розміщення змінених умов в мережі Інтернет за адресою https://pulti.ua, якщо інший строкне зазначений Продавцем при такому розміщенні.

1.8. Покупець підтверджує фактознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхомакцептування.

1.9. Укладаючи Договір (тобто акцептуючиумови існуючої Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення),Покупець підтверджує наступне:

1.9.1. Покупець цілком і повністюознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти), включаючи змістцього Договору, порядок прийняття претензій, характеристики Товару, ціну Товару, умови оплати вартості Товару, умови доставки Товару і оплати вартостітакої доставки,умови повернення Товару,гарантійні зобов'язання щодоТовару, тощо.

1.9.2. Якщо Покупець є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку Продавцем своїхперсональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливостіпроведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та іншихдокументів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений(без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Прозахист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

1.10. Цей Договір вважається укладеним  змоменту натискання на кнопку «Оформити замовлення» або усного підтвердження по телефону,яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та дієдо моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.11. Для регулювання договірних правовідносин заДоговором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, тозастосовуються правила міжнародного договору.

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Сайт – веб-сайт, що розміщений в мережіІнтернет за адресою: https://pulti.ua, включаючи всі його веб-сторінки.

2.2. Інтернет-магазин «Ваш пульт» – сайт Продавця, створений для укладення договору в роздрібної купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, щовиключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром та який дає можливість оптовим покупцямознайомитися з асортиментом Товару.

2.3. Оферта - даний документ «Договір публічноїоферти» (далі - «Договір»), опублікований в мережі Інтернет за адресою: https://pulti.ua.

2.4. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовноїзгоди Продавцю на пропозицію укласти цей Договір на умовах, передбаченихПублічним договором оферти, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

1. шляхом усного замовлення Товару черезменеджера Продавця зателефонувавши за номерами телефонів: +380443339192,+380985445588, +380506498009, +380507883370, +380938455524, +30737441000,+380673284234, +380508224499;

2. шляхом додавання його у віртуальний кошик та натискання в інтернет-ресурсі на сторінціоформлення замовлення кнопки «Оформити замовлення».

3. шляхом замовлення Товару через месенджери Viber або Telegram Продавця за номером +380985445588, або на корпоративних сторінкахінтернет-магазину у соціальних мережах.

2.5. Користувач сайту інтернет-магазину «Ваш пульт» – особа, якамає доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує сайтінтернет-магазину, та яка переглядає інформацію на сайті і/або замовляє та/абоотримує Товари/послуги з використанням технічних інструментів сайту.

2.6. Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми насайті із зазначенням необхідних даних.

2.7. Персональнідані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.8. Товар – опублікований на сайті інтернет-магазинуперелік найменувань асортименту, представлений в інтернет-магазині, за якимивказується ціна, назва і опис товару та який супроводжується його зображенням.

2.9. Послуги – перевірка і підбір пультів, налаштування і програмування спеціалізованих пультів.

2.10. Продавець – власник Товару, щопропонується на сайті інтернет-магазину, реквізити якого зазначені в рахункахна оплату та/або товаросупровідних документах.

 Продавцями Товаруна сайті інтернет-магазину «Ваш пульт» є:

1. Фізична особа-підприємець Зубенко Володимир Володимирович (код ЄДРПОУ 2969508815), зареєстрований за адресою: 03037, м. Київ, вулиця Братів Зерових, буд.14 Б, кв. 76, або<

2. Фізична особа-підприємець Зубенко Наталя Василівна (код ЄДРПОУ  2975203806), зареєстрованийза адресою: 03110, м. Київ, вул. Златопільська, 2, кв. 125, або

3. Фізична особа-підприємець Зубенко Ірина Миколаївна (код ЄДРПОУ  3451515589),зареєстрована за адресою:02218, м. Київ, вул. Райдужна, 4, кв. 128.

4. Фізична особа-підприємець Зубенко Дарія Володимирівна  (код ЄДРПОУ  3874200289),зареєстрована за адресою:03061, м. Київ, вул. Карпатська, 26-А, кв. 21.

 Продавцемможе бути також інша юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщуєна сайті інформацію про товари, які реалізує, та/або послуги, які пропонує.Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

2.11. Покупець – дієздатна фізичнаособа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщуєзамовлення щодо купівлі Товару, що представлений на сайті інтернет-магазину дляцілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридичнаособа чи фізична особа-підприємець.

2.12. Замовлення – рішення Покупця придбати Товар шляхом належногооформлення запиту Покупця на придбання і доставку за вказаною Покупцем адресою,обраних на сайті Товарів.

2.13. Особистий кабінет Покупця – сторінкасайту, що містить історію зроблених Замовлень на сайті і персональнуінформацію, зазначену при реєстрації. Особистий кабінет Покупця може містититакож іншу інформацію, обсяг якої визначається Продавцем самостійно.

2.14. Одержувач – Покупець, або особа, яка відімені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений власними силамиПродавця або Компанією-перевізником.

2.15. Істотний недолік Товару – недолік, якийробить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до йогоцільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усуненняпроявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хочаб однією з нижченаведених ознак: а) він взагалі не може бути усунутий; б) йогоусунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; в) він робить Товарсуттєво іншим, ніж передбачено договором.

2.16. Кур'єрська доставка – безпосередняпередача Товару від співробітника служби доставки або кур’єрської чиекспедиторської служби Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адресидоставки, на платних або безоплатних умовах.

2.17. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в розділі 2  Договору. В такому разі тлумачення термінупроводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутностіоднозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватисятлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, вдругу чергу – на Сайті, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цьогоДоговору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в інтернет-магазині, втому числі:

- добровільний вибір Покупцем Товарів в інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність наумовах цього Договору.

3.2. Цей Договір поширюється на всі видиТоварів і Послуг, представлених на сайті, поки такі пропозиції з описом розміщенів інтернет-магазині.

3.3. Покупець зобов'язаний самостійноознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов'язаний додатковоабо будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім якпублікації його на сайті https://pulti.ua.

3.4. Шляхом укладення цього Договору Покупецьпідтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається заумовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду,дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товарвиготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такіхарактеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару зтакими характеристиками.

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

4.1. Реєстраціяна Сайті здійснюється за адресою https://pulti.ua/#login.

4.2. Реєстраціяна Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

4.3. Продавецьне несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надаєтьсяКористувачем при реєстрації.

4.4. Користувач зобов'язується не повідомлятитретім особам логін і пароль, вказані Користувачем при реєстрації. У разівиникнення у Користувача підозр щодо безпеки його логіна та пароля абоможливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувачзобов'язується негайно повідомити про це Продавця, направивши відповіднийелектронний лист за адресою:info@pulti.ua

4.5. Спілкування Користувача/Покупця з представниками Продавця має будуватися на принципахзагальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Суворо забороненовикористання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також загроз ішантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1 Продавець забезпечує наявність на своємускладі Товарів, представлених на сайті. Супроводжуючі Товар фотографії можутьнезначно відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару, з огляду наособливості колірної передачі різних пристроїв, за допомогою яких проглядаєтьсясайт. Супроводжуючі Товар опис/характеристики не претендують на вичерпнуінформативність і можуть містити друкарські помилки.

5.2 У разі відсутності замовлених Покупцем Товарівна складі Продавця, останній має право виключити зазначений Товар ізЗамовлення/анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхомнаправлення відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначенуПокупцем при реєстрації, або іншим способом.

5.3 У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.

5.4  Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем. 

5.5 Після оформлення Замовлення менеджер, який його обробляє, уточнює деталі Замовлення, погоджує спосіб і дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

5.6  Покупець самостійно оформлює Замовлення та  може його зробити:

- в інтернет-магазині через форму «кошика»; 

- електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів інтернет-магазину або в цьому Договорі;

- через месенджери Viber або Telegram Продавця;

- на корпоративних сторінках інтернет-магазину у соціальних мережах. 

5.7 Продавець має право відмовитися від передання Товару Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

5.8 За відсутності Товару Покупець має право замінити його іншим Товаром, відмовитися від даного Товару або анулювати Замовлення.

5.9 При оформленні Замовлення, Покупець повинен точно вказати дані отримувача. Невірна інформація, надана Покупцем, може перешкодити виконанню Замовлення в зазначений час. В такому випадку доставка відкладається до моменту коригування даних.

5.10 Формування Замовлення проводиться протягом трьох робочих днів з моменту його підтвердження Покупцем по телефону або отримання Покупцем повної оплати за Товар. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

5.11 У разі виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей і характеристик Товарів, перед оформленням Замовлення Покупець може звернутися до Продавця будь-яким доступним способом.

5.12 При здійсненні Замовлення Товару на сайті інтернет-магазину «Ваш пульт» Покупець зобов’язується надати наступну інформацію:

- прізвище та ім’я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

- адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка на адресу Покупця);

- адреса електронної пошти;

- контактний телефон;

- спосіб оплати;

- спосіб доставки;

- дані платіжної картки,  у разі оплати Товару за допомогою платіжної системи LIQPAY.

При необхідності Покупець може додати коментар.

5.13 Найменування, характеристики, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті інтернет-магазину «Ваш пульт».

5.14 Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товарів в інтернет-магазині.

5.15 При оформленні Замовлення  по телефону  Покупець зобов’язується надати інформацію менеджеру Продавця, зазначену в п. 5.12. даного Договору.

5.16 Покупець має право скасувати Замовлення зателефонувавши за номером +380442232640, +380985445588, +380506498009, +380507883370, +380938455524, +3073744100.

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1 Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті інтернет-магазину «Ваш пульт». Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, що вказується на сайті інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.

6.2 Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Сума Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

6.3 Під замовленням Товару розуміється формування Замовлення і (або) його оплата готівкою або безготівковими коштами, в залежності від того, що настане раніше, за умови Акцепту цього Договору.

6.4 Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати: - готівковий розрахунок; - безготівковий розрахунок.

6.5 Оплата Товару за готівковий розрахунок може здійснюється у роздрібному магазині в момент здійснення Замовлення або в момент передачі Товару.

6.6 Оплата Товару за безготівковим розрахунком здійснюється протягом двох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% (сто відсоткової) передплати:

- за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

- накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки ТОВ «Нова пошта». 

- через онлайн-сервіс оплати ТОВ «Нова пошта» «Контроль оплати». У разі оплати через вказаний сервіс вартість Товару збільшується на розмір комісії «Нової пошти».

- кредитною карткою наступного типу: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard, Electronic, Maestro

- за допомогою платіжної системи LIQPAY.

-будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем. 

6.7 Оплата Товару  здійснюється в національній валюті України.

6.8 Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього Договору.

6.9 Ціна Товару, що вказана на сайті інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

6.10 До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця Товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися строки обробки Замовлення. 

6.11 Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів в повному розмірі. 

6.12 У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

6.13 Повернення Покупцю грошових коштів у передбачених цим Договором випадках здійснюється за умови:

- заповнення Покупцем заяви про повернення коштів за зразком, що міститься на сайті  https://goo.su/2am1;

- оформлення відправлення «Новою поштою» на склад Продавця на адресу вказану в товаросупроводжувальних документах, які були надані разом з Товаром, якщо Товар направлявся поштою;

- направлення або передачі  разом з Товаром копії розрахункового документа, який підтверджує оплату Товару;

- надання копії ТТН/ЕН, які підтверджують факт отримання Товару.

6.14 Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів у розмірі 100% на рахунок Продавця, за винятком вибору способу оплати «накладним платежем» за умовою доставки Товару «Новою поштою».

6.15 Повідомлення про оплату Замовлення відправляється Покупцеві на електронну адресу або повідомляється по телефону, номер якого був зазначений при оформленні Замовлення.

6.16 Послуги платіжних систем і терміналів, банківські комісії тощо Покупець оплачує додатково. 

6.17 Послуги доставки у вартість Товару не входять і оплачуються Покупцем окремо.

7. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

7.1 При оформленні Замовлення, Покупець повинен чітко вказати вимоги по його доставці. Способи, порядок і терміни доставки Товарів вказані на сайті в розділі «Доставка і оплата». Порядок і умови доставки зробленого Товару Покупець погоджує з менеджером інтернет-магазину в момент оформлення покупки або при оформленні замовлення на сайті.

7.2 Відвантаження Товару Покупцю відбувається після надходження від Покупця 100% оплати по виставленому рахунку.

7.3 Разом із Замовленням Одержувачу надаються передбачені чинним законодавством документи.

7.4 Доставка і повернення Замовлення виконується силами Продавця або службами доставки (далі-Компаніями-перевізниками) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором або діючим законодавством. Загальний строк доставки не може перевищувати 9 (дев’яти)  днів.

7.5 Загальний термін доставки Товару складається з строку обробки Замовлення і строку доставки. Термін обробки Замовлення - від одного до трьох робочих днів. Термін доставки від 1 до 7 діб, залежно від адреси населеного пункту та  Компанії-перевізника.

7.6 У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 30 (тридцять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

7.7 Доставка Товарів здійснюється по всій території України.

7.8 При доставці Товарів в інші міста України чи на території іншої країни, що виконується Компаніями-перевізниками, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями- перевізниками.

7.9 Вартість доставки в інтернет-магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів Компаній-перевізників.

7.10 Вартість доставки товарів по території України та за кордон оплачується Покупцем згідно тарифів Компаній-перевізників. Точна вартість доставки визначається Компанією-перевізником. Також можливе здійснення самовивозу (безкоштовно) Товарів зі складу у м. Києві.

7.11 Самовивіз Товару: після формування Замовлення Покупець може розрахуватися і отримати свій Товар за адресою: м. Київ, вул. Соломенська, 5. офіс 606, м. Київ, вул. Княжий Затон 4/4 ТЦ Новус з понеділка по четвер з 09:00 - 19:00, в п’ятницю з 10:00-18:00, субота-неділя з 10:00 до 18:00, з моменту повідомлення Продавцем про готовність замовлення.

7.12 Продавець не несе відповідальності за терміни доставки Замовлення, якщо вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

7.13 При отриманні товару Покупець має впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення недоліків/пошкоджень, нестачі – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку. За можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Протягом 1 (одного) дня з моменту отримання Товару, Покупець зобов’язаний повідомити менеджера Продавця про виявлені недоліки (пошкодження/неповну комплектацію) та домовитися про заміну Товару. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, Покупцем визнається отримання  Товару у належному стані – без будь яких пошкоджень та недоліків.

7.14 Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному (робочому) стані і якості.

7.15 Покупець має право відмовитися від доставленого Товару. При відмові Покупець в повному обсязі оплачує транспортні витрати Продавця, понесені ним на доставку Товару в місто Покупця та повернення Товару в місто Продавця по тарифам кур'єрської служби або Компанії-перевізника.

7.16 Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на електрону пошту info@pulti.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними вказаними в розділі Контакти.

7.17 Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту отримання Товару і підписання ним товарного чека і/або замовлення (і/або товаро-транспортного документа, експрес-накладної перевізника тощо) на доставку.

8. УМОВИ ОБМІНУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1 Покупець має право на повернення Продавцеві Товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. 

8.2 Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. 

8.3 Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний у продавця в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням за наступними умовами: 

- Товар для обміну Продавцю надано протягом не більше чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі; 

- Товар може бути замінений якщо він жодного разу не був в експлуатації, не містить сліди використання і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, плівки, не порушено цілісність пакування як самого товару, так і комплектуючих до нього; 

- Товар не містить подряпин, сколів, потертості, повністю справний;

- збережена повна комплектність проданого Товару; 

- Товар може бути замінений при пред’явленні Покупцем розрахункового документа, чеку, транспортних документів тощо, виданих Покупцю разом з проданим Товаром, які підтверджують оплату та отримання Товару.  

8.4 У разі, якщо Товар не відповідає умовам визначеним п. 8.3., Продавець має право відмовити в обміні Товару.

8.5 Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості здійснюється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п.п. 8.1. -8.3. Договору, чинним законодавством України. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується. 

8.6 У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем.

8.7 Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, що міститься на Сайті  https://goo.su/2am1.

8.8 Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили. 

8.9 У разі заміни або повернення Товару, Покупець або Одержувач повинен повернути попередній Товар в такому ж вигляді, в якому йому було доставлено.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ. ВИМОГИ ПОКУПЦЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕДОЛІКАМИ ТОВАРІВ

9.1 Продавець несе відповідальність за недоліки, виявлені в Товарі протягом гарантійних термінів.

9.2 На Товари, на які виробниками гарантійні терміни не встановлено, Продавець встановлює гарантійний термін в 30 (тридцять) днів, не рахуючи дня продажу.

9.3 Гарантійним обслуговуванням є безкоштовне усунення недоліків Товару, що виникли з вини виробника, за умови дотримання правил зберігання, транспортування та експлуатації, що встановлюються виробником.

9.4 Для підтвердження права на гарантійний ремонт і обслуговування, або гарантійного обміну  придбаного Товару Покупець зобов'язаний пред'явити товарний чек або інший розрахунковий документ, який підтверджує факт оплати Товару. Без пред'явлення вказаних документів претензії не приймаються.

9.5 Безкоштовний гарантійний ремонт здійснюється тільки в тому випадку, якщо Товар буде визнано несправним через заводський дефект, і тільки протягом терміну, встановленого в п. 9.2. цього Договору.

9.6 Гарантійний обмін здійснюється за умови:

- заповнення заяви про обмін за зразком, що міститься на сайті  https://goo.su/2am1;

- оформлення відправлення «Новою поштою» на склад Продавця на адресу вказану в товаросупроводжувальних документах, які були надані разом з Товаром;

- направлення разом з Товаром копії розрахункового документа, який підтверджує оплату Товару;

- повідомлення номеру ТТН менеджеру інтернет-магазина.

9.7 Гарантійні зобов'язання анулюються в наступних випадках: 

- Пошкоджено будь-які захисні знаки фірми - виробника. 

- Серійні номери на виробах або їх маркування не відповідають відомостям, зазначеним в гарантійному талоні. 

- Виріб піддавався ремонту не уповноваженими особами з порушенням вимог виробника і норм техніки безпеки. 

- Дефекти викликані змінами внаслідок застосування Товару з метою, що не відповідає встановленій сфері застосування даного Товару, зазначеної в керівництві по експлуатації. 

- Товар пошкоджено або вийшов із ладу у зв'язку з порушенням правил і умов установки, підключення, адаптації під місцеві технічні умови Покупця, експлуатації, зберігання і транспортування. 

- Товар пошкоджено внаслідок природних стихій, пожеж, повеней, землетрусів, побутових чинників та інших ситуацій, що не залежать від Продавця. 

- Товар має виражені механічні або електричні пошкодження. 

- З’явилося пошкодження, викликане потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах. 

- Дефекти викликані використанням витратних матеріалів, які не відповідають вимогам експлуатації. 

- Виникли пошкодження, викликані використанням нестандартних запчастин.

9.8 Вимоги, заявлені Покупцями після закінчення гарантійних термінів, розглядаються Продавцем в порядку, встановленому законодавством.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

10.1 Продавець має право:

- В односторонньому порядку припинити продаж Товарів та надання Послуг  (відмовити в оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти.

- На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною.

- У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, Продавець вправі виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації чи оформленні Замовлення (або зателефонувати за вказаним Покупцем номером телефону). 

- На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її  розміщення (оприлюднення) в новій редакції на сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

- Розміщувати на сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти, за допомогою СМС або месенджерів, Користувачам/Покупцю електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця.

- Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

10.2 Продавець зобов’язується:

- Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення.

- Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти.

- Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки.

- Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу.

- Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації на сайті. 

10.3 Користувач/Покупець має право:

- Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках сайту.

- Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою.

- Відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача або  шляхом направлення йому  СМС чи повідомлень в месенджери.

10.4 Користувач/Покупець зобов’язується:

- До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитися з усіма її умовами та положеннями.

- Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення.

- Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення.

- При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Користувачем/Покупцем.

- При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в акті.

- Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1 Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України. 

11.2 Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару. 

11.3 Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором, у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, встановлення карантину, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка уповноваженого органу  за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору. 

11.4 Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання Товару).

11.5 Продавець не несе відповідальності за вибір Покупцем Товару, він лише гарантує відповідність замовлених позицій.

11.6 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувало інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ

12.1 У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

12.2 Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно українського законодавства.

13. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

13.1 Договір набирає чинності з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

13.2 Даний Договір може бути достроково припинений:

- за взаємною згодою Продавця і Покупця;

- за рішенням суду;

- у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор).

14. ІНШІ УМОВИ

14.1 Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання за умови повідомлення Користувачів/Покупців про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятися Продавцем для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів, а також з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що Користувач/Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з менеджером інтернет-магазину після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.

14.2 Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену на сайті.

14.3 Сайт і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Користувачів/Покупців або без такого. 

14.4 Якщо будь-яке положення (умова), яке має місце в цьому Договорі або в будь-якому іншому документі, пов’язаному з ним, стає недійсним, незаконним, - дія та виконання положень цього документу, які залишились, не будуть ніяким чином порушені або послаблені, а таке положення (умова) буде вважатися виключеним з Договору.

14.5 Назви розділів, включені до цього Договору, використовуються виключно для зручності та не повинні розглядатися або тлумачитися як такі, що мають істотний зміст при інтерпретації значення будь-якого положення цього Договору.

14.6 Реєструючись на сайті інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, діючих на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС), електронної пошти, месенджерів. 

14.7 У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в розділі «Мій кабінет» на сайті інтернет-магазину. 

14.8 Сайт інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення.

14.9 Увесь зміст сайту інтернет-магазину охороняється законодавством України, міжнародними договорами.

14.10 Користувач/Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті інтернет-магазину, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

14.11 Власником Торгової марки «Ваш пульт» є Зубенко Володимир Володимирович.

15. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Адреса здійснення господарської діяльності Продавців та місцезнаходження магазину: м. Київ, вул. Соломенська, 5, офіс 606. Інші реквізити Продавців вказуються окремо в рахунках на оплату.


 
{**}